Home Nyheter Webinar 27. april 2021 - Skatt på bruk av natur
Toppbilde for webinar om skatt på bruk av natur

Webinar 27. april 2021 - Skatt på bruk av natur

Programmet til Naturressurskommunenes webinar om skatt på natur 27. april 2021, kl 08.30 -14.00 er klart og påmeldingen er åpnet!

Programmet finner du her

Klikk her for påmelding.

Naturressursbaserte næringer gir opphav til en særskilt avkastning - kalt grunnrente. På webinaret vil det bli diskutert

  • hvorvidt de ulike naturressursbaserte næringer i Norge gir opphav til grunnrente
  • hvordan grunnrenten fordeles idag
  • om og på hvilken måte grunnrenten bør beskattes, og
  • hvordan grunnrenten bør fordeles i fremtiden.

Stortinget har bedt Regjeringen komme tilbake med vurdering av forslag til nytt skatte- og forvaltnignsregime for vindkraft i revidert nasjonalbudsjett 11. mai 2021. Webinaret blir en viktig arena for faglig og politisk debatt om beskatning av naturressurser på prinsipielt grunnlag.

Naturressurskommunene har til formål å styrke det lokale selvstyret og den lokale råderetten i alle saker der lokalsamfunns naturressurser tas i bruk og gir grunnlag for verdiskaping utenfor kommunen. Naturressurskommunene skal arbeide for å sikre vertskommunen en rettmessig andel av slik naturressursbasert verdiskaping, forsvare kommunens planmyndighet og øke respekten for lokaldemokratiets evne til å balansere bruk og vern av naturen. Kommuneorganisasjoner stiftet med grunnlag i sine verdifulle naturressurser har etablert nettverket Naturressurskommunene for bedre å ivareta sine felles målsettinger.

Følgende organisasjoner inngår i Naturressurskommunene: 

  • Landssamanslutninga av Vasskaftkommunar (LVK)
  • Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS)
  • Mineralkommunene
  • Industrikommunene
  • Nettverket av petroleumskommunr (NPK)
  • Kommunekraft AS

Naturressurskommunene representerer mer enn 200 kommuner.