Home Nyheter USS vil avgi høringsuttalelse til Nasjonal ramme for vindkraft
Nasjonal ramme for vindkraft

USS vil avgi høringsuttalelse til Nasjonal ramme for vindkraft

40 av USS medlemskommuner er berørt av forslaget til "Nasjonal ramme for vindkraft". Landsmøtet besluttet i april at USS skal avgi høringssvar, som sendes medlemskommunene. 

USS har fått henvendelse fra flere medlemskommuner som ønsker en nærmere orientering om konsekvenser mv - og /eller bistand til hørringssvar på vegne av enkeltkommuner. Kommuner som ønsker slik bistand kan ta kontakt med sekretariatet

Høringsfristen er 1. oktober 2019, men USS høringssvaret vil ble behandlet på USS styremøte 28.-30 august 2019. Høringssvaret sendes medlemskommunene kommunene umiddelbart etterpå.