Home Nyheter USS' innlegg i komitehøringen om motorferdselloven

USS' innlegg i komitehøringen om motorferdselloven

I dag er det komitéhøring i energi- og miljøkomiteen om endringer i motorferdselloven. Les USS' innlegg til komiteen her.

USS holder innlegg under høringen sammen med 17 andre organisasjoner og foreninger. USS' hovedpoeng er at debatten om lovendringsforslaget har handlet om alt lovforslaget ikke innebærer. Lovsaken dreier seg nemlig ikke om frislipp av snøskuter i norsk natur, kjøring over hvite vidder, i villreinområder, verneområder, foreslåtte verneområder eller andre viktige naturområder.

Lovsaken dreier seg om en styrking av det lokale selvstyret i arealsaker og en strammere regulering av skuterkjøring til faste, forutbestemte løyper. Lovsaken dreier seg også om å erkjenne at Norge er et mangfoldig land der friluftsliv utøves på høyst ulike måter, både i langrennsløyper og skuterløyper.

USS' notat til komiteen finner du her: notat, og USS' presentasjon til komiteen ligger her: presentasjon.

Alle partiene i komiteen, med unntak for SV og MDG, støttet en lovendring med kommunale skuterløyper innenfor tydelige, nasjonale retningslinjer. USS' syn er at lovforslaget fra Regjeringen oppfyller komiteens anmodning.

Følg også USS på Facebook.