Home Nyheter USS-skolen 24. og 25. februar

USS-skolen 24. og 25. februar

USS har i mange år arbeidet med kompetanseoppbygging i sakene som USS jobber med.

USS-skolen består av fire moduler som avholdes 24. og 25. februar, hvor deltakerne kan velge å delta på én eller begge dager, avhengig av hvilke temaer som er aktuelle i sin kommune. Skolen retter seg både mot politikere og administrasjon.

Klikk her for å melde deg på. 

Program for de to dagene er som følger

Dag 1:

I.   Hvilke lover og regler gjelder i utmarka? Oversikt over det relevante lovverket som gjelder for utmarksforvaltningen.
II.   Nærmere om systemet i plan- og bygningsloven
III.  Saksbehandlingen i kommunen
IV.  Innsigelser og innvendinger
V.   Forvaltningsmessig klage og rettslig overprøving
VI.  Regionale og statlige planmyndigheter
VII. Huskeliste for folkevalgte

Dag 2:

I.   Oversikt over rammeverket for utnyttelse av naturressurser som fisk, vannkraft, vindkraft, mineraler osv.
II.  Kommunale inntekter fra egne naturressurser
III. Bruk og vern av utmarksområder, Fjelloven og Statsallmenningsutvalget
IV. Motorferdsel i utmark – særlig om kommunens saksbehandling ved nyttekjøring og rekreasjonskjøring
V.  Rovviltforvaltningen

USS-skolen er spesialtilpasset USS’ medlemskommuner, og vil gi kommunene en innføring i de viktigste rammene som lovverket trekker opp – og som vil gjelde for den politiske diskusjonen og kommunenes handlingsrom. Formålet er å styrke fagkompetansen i kommunene, og gi kommunene økt bevissthet om mulighetsrommet som ligger innenfor de sakene USS jobber med.

Det er fortsatt noen ledige plasser igjen.

Påmeldingsfristen er forlenget til 21. februar!

Program og praktiske opplysninger for 24. februar

Program og praktiske opplysninger for 25. februar