Home Nyheter Tilgang på boliger i distriktskommunene
Foto: Stein J Bjørge

Tilgang på boliger i distriktskommunene

Samfunnsøkonomisk analyse AS har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Distriktssenteret kartlagt hvorvidt boligtilgang i distriktene hemmer rekruttering av arbeidskraft. Med distriktskommune menes i rapporten kommuner med sentralitet 5 eller 6, lokalisert i egen bo- og arbeidsmarkedsregioner eller i en bo- og arbeidsmarkedsregion sammen med andre kommuner med sentralitet 5 eller 6. Det er totalt 147 kommuner som tilfredsstiller denne definisjonen. Oppdraget ble gjennomfør høsten 2020. 

Mange av kommunene som er med i undersøkelsen er medlemmer av USS. Vi har derfor funnet rapporten av særlig interesse for USS