Home Nyheter Regjeringen skroter Nasjonal ramme for vindkraft

Regjeringen skroter Nasjonal ramme for vindkraft

NVEs forslag til Nasjonal ramme for vindkraft av 1. april ble sendt på høring med frist 1. oktober. USS avga høringsuttalelse 30. august 2019 under tittelen "USS ber regjeringen skrote Nasjonal ramme for vindkraft". USS er svært glad for at regjeringen lytter til den nesten unisone holdningen i de 5000 høringssvarene og avlyser nasjonal ramme for vindkraft.

Ette lovverket er det kommunene som er den primære planmyndighet. USS er på generelt grunnlag skeptisk til statlige planer – og var i sitt høringssvar gitt uttrykk for at man med en slik nasjonal legger føringer både for kommuner som ønsker vindkraftutbygging, men også for kommuner som faktisk ønsker en slik utbygging og som ikke er omfattet i planen. 

Regjeringen  har uttrykt at tanken bak både prosessen og utformingen av en nasjonal ramme for vindkraft var at den skulle være konfliktdempende. USS er glade for et regjeringen tar de tydelige signaler i høringssvarene og erkjenner at målet om konfliktdemping ikke er nådd, tvert imot, og derfor ikke kommer til å gå videre med verken NVEs ramme eller kart.

USS mener at noe av den voldsomme lokale motstanden mot vindkraft også handler om at det ikke, som for vannkraft, finnes ordninger som sikrer vertskommuner for vindkraft forutsigbare, langsiktige inntekter. Regjeringen sier at man vil jobbe med å forbedre konsesjonsprosesser og -system. USS håper at man med dette også ser på hvordan rammeverket for kompensasjon til kommuner som legger areal til vindkraftutbygging, kan sikre kommunene stabile og forutsigbare inntekter fra vindkraft.