Home Nyheter Regjeringen skrinlegger kraftskatteutvalgets rapport

Regjeringen skrinlegger kraftskatteutvalgets rapport

PRESSEMELDING

Kraftskatterapporten skrinlegges - dagens vannkraftregime videreføres!

I fjor høst uttalte jeg som USS-leder i påvente av kraftskatteutvalgets rapport, at kraftkommunene rustet seg til kamp. Det var allikevel et stort sjokk å bli presentert for innholdet i rapporten 30.september i fjor. Vi har aldri opplevd et større angrep på det over hundre år gamle vannkraftregimet som gir vertskommunene lovfestede direkteinntekter som sin andel av den verdiskapingen kraftproduksjonen gir. Et velfungerende system som bidrar til lokal aksept og interesse for fornybarproduksjon - og som jeg ikke er i tvil om er et viktig bidrag til hvordan distrikts-Norge ser ut i dag.

Sanderud-utvalgets forslag om å nulle ut de lokale inntektsordninger og samtidig øke grunnrenteskatten går i stikk motsatt retning av det som er målsettingen uttrykt i mandatet til kraftskatteutvalget – å gi rammebetingelser for økt fornybarproduksjon. 316 av 327 høringssvar – altså hele 97% - fra bransjen, andre næringsorganisasjoner, kommuneorganisasjoner, fagbevegelsen og miljøorganisasjoner, er unisont tydelige på at det er helt feil medisin som er foreslått i utvalgsrapporten.

I USS er vi naturligvis svært lettet over den avklaringen som Jan Tore Sanner og regjeringen har kommet med i dag. USS er med i paraplyorganisasjonen Naturressurskommunene der også Landsforeningen av Vasskraftkommuner LVK er med. Naturressurskommunene er opptatt av de perspektiver regjeringens nye distriktsminister, Linda Hoffstad Helleland, i det siste har uttalt seg om i ulike sammenhenger, nemlig at mer av verdiskapingen basert på lokale naturressurser må bli igjen i de berørte lokalsamfunn. Fremfor å fokusere på endring eller utradering av de lokale inntektsordninger på vannkraft og ilje-gass som har vist seg som værende en stor suksess både lokalt og nasjonalt, bør heller perspektivet være: Hvordan overføre de samme prinsippene til andre naturressurstyper – bl.a. vindkraft, mineralutvinning, havbruk og oppdrett. USS er opptatt av at beskatningsordningene er innrettet slik at de ikke blir til hinder for næringsutvikling og vekst, og at beskatningsgrunnlaget er superprofitten, altså den ekstraordinære avkastningen som gjøres ut over normalavkastningen, på bruk av fellesskapets naturressurser som innsatsfaktor.

Hanne Alstrup Velure
Leder av Utmarkskommunenes Sammenslutning USS

18.02.2020