Home Nyheter Påmelding på LVK-skolen våren 2020 har åpnet.
LVK-skolen

Påmelding på LVK-skolen våren 2020 har åpnet.

"Kraftskatt og eiendomsskatt» er kurset for deg som vil lære mer om eiendomsskatt og kraftskatteregimet og i teori og praksis. LVK-skolen er et nettbasert undervisningsopplegg med to samlinger over to dager. 

  • 1. samling: 10.-11. februar 2020
  • 2. samling: 17.-18. februar 2020

LVKs kraftskatteskole er forbeholdt medlemskommunene i Naturressurskommunene som er en paraplyorganisasjon hvor LVK inngår sammen med USS, Industrikommunene og NPK. Skolen er spesielt tilpasset for kommuneadministrasjon, politikere og medlemmer av eiendomsskattenemnder og klagenemnder. Påmeldingen er nå åpnet under "aktiviteter". Det er begrenset med plasser på skolen.

Kurset vil gi god kompetanse om generell eiendomsskatt og kraftskatteregimet. Deltakerne vil få inngående kunnskap om skattelovens bestemmelser som gjelder for kraftanlegg, dvs naturressursskatt, grunnrenteskatt og eiendomsskatt på vannkraftanlegg, samt regler for beskatning av vindkraft. Videre vil kurset gi deltakerne en oversikt over eiendomsskatt på alle typer eiendommer, dvs boliger og fritidseiendommer, alle typer energianlegg, næringseiendommer, mineraler og oppdrett.

Kurset starter med en innføring i juridisk metode og vil dessuten gi deltakerne kunnskap om forvaltningsloven og skatteforvaltningsloven anvendt på eiendomsskatt. Studiet behandler praktiske, økonomiske og juridiske problemstillinger som kommuner møter ved forvaltning av eiendomsskatt. Også forslagene til kraftskatteutvalget i NOU 2019:16 som ble fremlagt i oktober 2019 vil bli gjennomgått.

Kraftskattene og eiendomsskatten er for mange kraftkommuner den mest betydningsfulle inntektskilden. Formålet med studiet er å styrke fagkompetansen i kommunene, og kurset er spesialtilpasset medlemskommunene. Tilbakemeldinger fra tidligere kursdeltagerne er svært gode:

"Svært fornøyd med kurset, veldig gode foredragsholdere.»

«Foredragene var godt tilpasset det vi skulle lære.»

«Veldig bra og lærerikt»

«Veldig gode foredragsholdere. Alt ble forklart på en god måte»

«Lærte masse og ønsker mer»

«ANBEFALES!»

Mellom de to kurssamlingene er det innlevering av en kursoppgave. Kurset avsluttes med at deltagerne får utdelt kursbevis.

Påmeldingsfrist for studiet våren 2020 er 13. januar 2020. Påmeldingen kan gjøres elektronisk på LVKs hjemmesider, under «aktiviteter».

Kursholderne er advokatene i LVKs sekretariat. Sekretariatet utgjør i dag et av Norges største fagmiljøer for energi- og naturressursrett, herunder naturressursbeskatning og advokatene i sekretariatet rangeres som ledende innenfor sine spesialområder. Kursholdere har lang erfaring i rådgivning og prosessoppdrag innen et bredt spekter av energirettslige og eiendomsskatterettslige problemstillinger, og er svært mye brukt som foredragsholdere.

Mer informasjon og påmelding til kurset finner du under aktiviteter.