Home Nyheter Oppdatert utkast - LVKs høringssvar til NOU 2019:16 - kraftskatteutvalget

Oppdatert utkast - LVKs høringssvar til NOU 2019:16 - kraftskatteutvalget

LVK arrangerte 13. november høringsmøte til NOU 2019:16. På møtet ble LVKs utkast til høringssvar gjennomgått. et oppdatert utkastet per 19. november ligger vedlagt. LVK oppfordrer alle kommuner til å avgi egne høringsuttalelser, basert på erfaringstall og situasjonen i egen kommune.

Også det oppdaterte utkastet til høringsuttalelsen er foreløpig og skal behandles i landsstyret. Utkast per 19. november 2020 til høringsuttalelse og presentasjonen som ble benyttet i møtet er vedlagt her: