Home Nyheter Naturressurskommunenes møte 3. oktober om forslag til endringer i skatt på vann- og vindkraft er fulltegnet

Naturressurskommunenes møte 3. oktober om forslag til endringer i skatt på vann- og vindkraft er fulltegnet

USS er medlem av paraplyorganisasjonen "Naturressurskommunene" som 3. oktober arrangerer møte for medlemskommunene om forslag til endringer i skattereglene for vannkraft og vindkraft. Møtet - som av mange er omtalt som det viktigste møte for kommuner med betydlige naturressurser denne høsten - er fulltegnet. Ønsker du å stå på venteliste kan du melde deg på www.lvk.no. Utvalgsleder Per Sanderud kommer for å presentere utvalgets forslag til endringer i reglene. Det vil også bli innlegg fra LVK og USS, samt fra lederne av kommuneorganisasjonene. 

I Naturressurskommunene inngår vannkraftkommunene (LVK) utmarkskommunene (USS), industrikommunene og ilandføringskommunene (NPK). Samlet omfatter Naturressurskommunene 203 kommer. Det er reservert 300 plasser, som nå er mer enn fulltegnet.