Home Nyheter Naturressurskommunene ber om lokal beskatning ved bruk av naturressurser
Styret i Naturressurskommunene

Naturressurskommunene ber om lokal beskatning ved bruk av naturressurser

I Naturressurskommunenes høringsuttalelse til Distriktsnæringsutvalget NOU 2020:12 støttes utvalgets anbefaling om lokal skatt ved bruk av naturressurser, etter modell fra vannkraftsektoren

Les høringsuttalelsen  og NOU 2020:12 her.