Home Nyheter Miljødirektoratet foreslår endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst

Miljødirektoratet foreslår endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst

Miljødirektoratet sender på høring endringer i forskrift av 22. mars 2002 om utøvelse av, felling og fangst. 

USS vil utarbeide høringssvar til de forslåtte endringene som vil bli sendt til medlemskommunene i midten av januar. Høringsfristen er 15. februar. 

Klikk på link for å lese høringsbrev og høringsnotat.