Home Nyheter Landsmøtet i USS utsettes til 2.-4. september 2020
Corona

Landsmøtet i USS utsettes til 2.-4. september 2020

Viktig melding: For å unngå spredning av corona-viruset utsettes USS-landsmøte, som var berammet til 23.-24. april 2020 på Stjørdal. NY DATO: 2.-4. september 2020!

 

USS-ledelsen har valgt å følge anbefalinger fra Folkehelseinstituttet (FHI) om å bidra til å unngå potensiell videre spredning av corona-viruset - og har i dag bestemt å utsette årets landsmøte. Landsmøte skulle etter planen finne sted 23.-24. arpril. på Stjørdal. Utsettelsen skjer etter en grundig vurdering der deltagernes og deres omgivelsers helse har vært et avgjørende hensyn.

Landsmøtet utsettes nå til 3.-4.september, som er samme tidspunkt der USS i utgangspunktet har planlagt landsstyremøte.  

– Hensynet til eldre og andre som er ekstra utsatte har veid tungt. Det er vår plikt å sikre at vi ikke unødig bidrar til å sette liv og helse i fare, verken blant deltagerne selv eller i samfunnet for øvrig. Vi velger derfor å utsette årets landsmøte,

sier leder Hanne Alstrup Velure.

Vår vurdering er at forebyggende tiltak ikke er tilstrekkelig på et arrangement av denne størrelsen, og at konsekvensene av en mulig smittespredning kan bli store. Flere av våre medlemskommuner har innført svært restriktive tiltak og flere ventes å gjøre det sammen

Avgjørelsen om å utsette landsmøtet er en naturlig konsekvens av å ha lyttet til FHIs anbefalinger. Deres vurdering er at «arrangementer som samler mange mennesker kan gi grunnlag for stor smittespredning, både på selve arrangementet og ved bruk av offentlig transport til og fra arrangementet, samt etterpå i lokalsamfunnet der deltagere returnerer hjem».

Vi kommer tilbake med nærmere info om landsmøtet.