Home Nyheter Invitasjon til landsmøte i Utmarkskommunenes Sammenslutning 23. og 24 april 2020 i Stjørdal
USS landsmøte

Invitasjon til landsmøte i Utmarkskommunenes Sammenslutning 23. og 24 april 2020 i Stjørdal

Landsmøtet finner i år sted på Scandic Hell Hotel i Stjørdal fra 23. – 24. april 2020, og USS inviterer sine 97 medlemskommuner, representanter for regjeringen, forvaltningen, de politiske partier og næringsorganisasjoner til et nytt spennende landsmøte.

Program og påmelding.

Lokaldemokratiet er grunnsteinen i et ekte, levende demokrati. De fleste partiprogrammer gir tydelige føringer for «styrking av det lokale selvstyret», «tilrettelegging for levende lokalsamfunn og vekst i hele landet», maktspredning og at «samfunnet skal bygges nedenfra». Likeså at «bærekraftig utnyttelse av de lokale naturressursene også må gi positive ringvirkninger for lokalsamfunnene», og at «den statlige og regionale detaljstyringen må reduseres». Sitatene er hentet fra regjeringserklæringen.

Regjeringserklæringen og de fleste partiprogrammer har formuleringer som på mange måter er en kopi av formålsbestemmelsen til Utmarkskommunenes Sammenslutning ­USS. Erfaringen viser allikevel at det kan være langt mellom liv og lære i praktisk politikk, og at regjerings- og partierklæringers generelle formuleringer trenger lokalpolitisk press, makt og kraft på veien til konkret innhold.

Landsmøtet i USS er et viktig politisk verksted som behandler høyaktuelle saker for medlemskommunene og som gir USS offentlig oppmerksomhet om våre saker.

USS  vil at landsmøtet 2020 skal fremstå med slik kraft at politiske formuleringer som de fleste som lever i et demokrati kan erklære seg enige i, blir omgjort til praktisk politikk, handling, regler og rettigheter for våre lokalsamfunn.

Men husk: Landsmøtets kraft er lik medlemskommunenes oppslutning!

USS ønsker medlemskommuner, representanter for regjeringen og fremstående foredrags­holdere velkommen til en kraftfull samling rundt et spennende program.

Vel møtt på landsmøtet!

Program og praktiske opplysninger

Gå til påmelding