Home Nyheter Innspill fra medlemskommunene til LS
De syv søstre

Innspill fra medlemskommunene til LS

Det nærmer seg landsstyremøte  i USS (28.- 30. august i Nordland) - og sekretariatet og leder minner kommunene på å melde inn saker til sine styrerepresentanter!

På møtet skal styret bla behandle:

  • høringsuttalelse om nasjonal ramme for vindkraft,
  • Forslag til endringer i naturmangfoldloven og nye forskrifter for rovviltforvaltning,
  • konsultasjonsordningen om rovdyr, 
  • statlige planretningslinjer for kommunene, 
  • USS partshjelp i sak for Høyesterett,
  •  

og mange flere saker.

USS har sluttet seg til Naturressurskommunene - og som tidligere opplyst vil det bli arrangert felles møte 3. oktober med bla LVK om ekspertutvalgets innstilling om nye skatte- og konsesjonsregler for vannkraft og vindkraft. Leder av utvalget er invitert, og det tas sikte på å invitere også stortingsrepresentanter. Viktig at kommunene møter med både posisjon og opposisjon.