Home Nyheter Hva har alle USS kommunene felles?

Hva har alle USS kommunene felles?

Visste du at vi omgir oss med mineraler hele dagen, og at alle USS sine medlemskommuner har mineraler i sin kommune? Mange miljøteknologier forutsetter også bruk av metaller, for eksempel elektriske biler og vindturbiner, og dette er produkter som blir stadig mer etterspurt.

Men hvilken innflytelse har du som mineralkommune på mineralnæringens arealbruk? Og hvilken kompensasjon vil du som vertskommune sitte igjen med ved bruk av denne naturressursen til utvinning? Dette og mange flere spørsmål vil bli belyst på USS/Mineralkommunenes webinar 20. januar kl. 10.00.

Fullstendig program er nå spikret og ligger her.

Det blir innlegg fra blant annet Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) om produksjon og potensial for mineralressurser i Norge, Direktoratet for mineralforvaltning om økonomisk sikkerhetsstillelse og oppryddingsplikt, Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner om mineralstrategien for Nord-Norge, og sekretariatet i USS om regelverket og kommunale inntekter. I tillegg vil du høre innlegg fra flere kommuner om sine erfaringer fra mineralsaker.  

Meld deg på i dag! Webinaret er gratis for medlemskommuner!

Påmelding