Home Nyheter Høring om vindkraftmeldingen på Stortinget

Høring om vindkraftmeldingen på Stortinget

Naturressurskommunene, LVK og USS deltok under videokonferansehøringen om vindkraftmelding i Energi- og miljøkomiteen 14. oktober 2020.

Det var mer enn 40 parter som deltok på høringen. En samlet kommunesektor, med tilslutning fra LO og NHO og bransjen selv mener at plan og bygningsloven må legges til grunn for arealbruken med mindre viktige nasjonale interesser krever noe annet – og at en del av verdiskapningen må gå til de berørte lokalsamfunn.

Naturressurskommunene, LVK og USS sine notater til komiteene kan leses nedenfor.

Videokonferansen ble strømmet, og opptakene kan du se her: Videokonferansehøring: Vindkraft på land (Meld. St. 28 (2019-2020))

Naturressurskommunenes syn på Meld. St. 28 (2019-2020) Vindkraft på land
Vindkraftmeldingen, Meld. St. 28. Innspill fra Utmarkskommunenes Sammenslutning USS
Meld. St. 28 (2019-2020) Vindkraft på land. Notat fra LVK til høringsmøte 14. oktober 2020