Home Nyheter Har du husket å melde deg på jubileumsmøtet 1.-2 november?

Har du husket å melde deg på jubileumsmøtet 1.-2 november?

På jubileumsmøtet vil aktuelle saker bli debattert:

Regjeringen er ventet på jubileumsmøtet med orientering om utmarkspolitikken, og vi er spent på å høre politikernes syn på hvem som skal bestemme over norsk natur.

Forvaltningsordningen for store verneområder. Miljødirektoratet holder innlegg om arbeidet med nye verneforslag.

Leder av Rovdata kommer og forteller om hvordan lokale observasjoner i større grad kan tas hensyn til ved registering av rovviltbestand og rovvilttap.

Er det for mange hytter i Norge? Forskningsmiljøet er invitert for å debattere om hva som skal til for bærekraftig hyttebygging med leder av USS Hanne A. Velure.

Og selvfølgelig status og politikk innenfor rovviltforvaltningen – er det samsvar mellom forvaltning og Stortingets rovviltforlik?

Vi oppfordrer kommunene til å stille med både politikere og administrasjon, landsmøtet i USS skal være et viktig verksted for utmarkssaker! I år vil vi se nærmere på hva USS har oppnådd på 25 år og hva som er ambisjonene mot 2030?

​"USS forvalter noe av det beste Norge har å by på. Det gir store muligheter, men også stort ansvar."

Vi har tre parallellsesjoner med fordypning i: Rovvilt, det grønne skiftet (herunder Mineralutvinning, hydrogen- og batterifabrikker, datasenter, vind- og solkraft), og fjelloven.

Kommuner som ikke er medlemmer, kan også delta på landsmøtet.

I forbindelse med jubileet vil USS lansere «USS-luen», og det blir gitt ut et jubileumshefte som oppsummerer aktivitetene i USS de første 25 år.

Børst støvet av bunaden eller festdrakten, og bli med på jubileumsfest i Oslo rådhus 1. november!

Meld deg på her.
Programmet finner du her

Vel møtt!