Home Nyheter Gratis seminar om vindkraft for medlemskommuner!
Vindturbin

Gratis seminar om vindkraft for medlemskommuner!

I samarbeid med KS, LNVK og Kraftfylka inviterer Naturressurskommunene sine medlemskommuner til et bredt seminar om vindkraft 30. september og 1. oktober 2020.

Store deler av Kommune-Norge er for tiden involvert i vindkraftsaker. Seminaret tar for seg erfaringer med vindkraft og virkemidler kommunene kan bruke ved utbygging av vindkraft. Hvilke muligheter har kommunene for eksempel til å lokalisere og følge opp vindkraft i plan- og bygningslovverket? Burde vindkraft i stedet fulgt prosessen i plan- og bygningsloven? Hva blir igjen til kommunene ved utbygging av vindkraft? Hva skjer framover?

Seminaret er både fysisk (begrenset antall plasser) og digitalt. Programmet og påmelding finner du her: Fagseminar om vindkraft. Påmeldingsfristen er 25. september 2020. For alle medlemskommunene er seminaret gratis.

Naturressurskommunene er medarrangør. Naturressurskommunene er en paraplyorganisasjon for USS, LVK, NPK og Industrikommunene.