Home Nyheter Forslag om store innstramminger i konsesjonsreglene for vindkraft

Forslag om store innstramminger i konsesjonsreglene for vindkraft

Olje og energiminister Tina Bru presenterte idag Stortingmeldingen om konsesjonsreglene for vindkraft. Det foreslås vesentlige innstramminger i dagens regelverk. Endringene som varsles er i stor grad i samsvar med de innspill som LVK og USS har presentert for OED i innspillmøtet i mars i år. LVK og USS vil gjennomgå forslagene og komme tilbake til medlemmene med mer informasjon. I meldingen varsles videre en gjennomgang av skattereglene for vndkraft. LVK og USS hadde håpet på at regjeringen ville være mer offensiv i spørsmålet om vindkraftbeskatning og vil påpeke at det haster med å få på plass et bedre skattesystem for vindkraft, som også ivaretar interessene til de berørte lokalsamfunnene.

Lenke til stortingsmeldingen