Home Nyheter Bli med på webinar om skatt på bruk av natur
Toppbilde for webinar om skatt på bruk av natur

Bli med på webinar om skatt på bruk av natur

Er det behov for egne skatteregler for næringer som gjør bruk av natur som innsatsfaktor, og hvis så, bør deler av de skatteinntekter som måtte komme tilfalle de berørte lokalsamfunn? Dette er to av hovedspørsmålene som vil belyses under webinaret Skatt på bruk av natur den 27. april.

Webinaret – som arrangeres i regi av Naturressurskommunene – er ikke et arrangement for eller imot en skatt, men et forum hvor man kan få belyst ulike erfaringer og synspunkter rundt grunnrenteskatt og andre lokale betalingsstrømmer.

Programmet er tettpakket med spennende og viktige foredrag, du vil blant annet høre innlegg fra ekspedisjonssjef i Finansdepartementet, Omar G. Dajani om Grunnrenteskatt på naturressursbaserte næringer og inntektene fra disse, du vil også få med deg viktige foredrag fra professorene Mads Greaker og Karen Helene Ulltveit-Mo, i tillegg til innlegg og synspunkter fra bransjen og sentrale politikere.

Du finner hele programmet her

Er du interessert i å delta? Meld deg på webinaret her.