Home Nyheter Anke fra WWF i ulvesaken. USS erklærer partshjelp til støtte for staten
Oslo tinghus

Anke fra WWF i ulvesaken. USS erklærer partshjelp til støtte for staten

WWF har anket Oslo tingretts dom i ulvesaken til lagmannsretten. Staten med USS m.fl. som partshjelpere vant fram i tingretten i en klar og tydelig dom, som kan leses her: Oslo tingretts dom av 18. mai 2018.

USS beklager at det blir en ny rettsrunde etter tingrettens dom, men har funnet det nødvendig å erklære partshjelp til støtte for staten også for lagmannsretten. Det er viktig at også de direkte berørte kommuner og innbyggeres syn blir presentert for domstolene. Ankeforhandlingene vil neppe finne sted før en gang i 2019.

Støtt partshjelper USS ved å klikke her for å komme inn på Spleis' sider: www.spleis.no