Home Nyheter 6/14 - Karasjok/Kárášjoga er nytt USS-medlem fra 2014!

6/14 - Karasjok/Kárášjoga er nytt USS-medlem fra 2014!

Karasjok kommune har meldt seg inn i USS fra 2014. Karasjok har meldt seg inn i USS særlig for å arbeide videre med å ivareta kommunenes interesser ved mineralutvinning.

- Å være medlem i USS vil være i tråd med kommunestyrets ønske om å arbeide for kommunenes interesser ved mineralutvinning i en tid hvor denne næringen er på fremmarsj, sier ordfører Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

Ifølge Eriksen Balto ser kommunen flere fordeler med å være med i USS i tillegg til at USS har opprettet Mineralkommunene.

Karasjok ønsker å være medlem også fordi USS ivaretar kommunenes interesser i spørsmål om arealforvaltning, verneområder, rovviltforvaltning, forvaltning av motorferdsel i utmark, spørsmål om eiendomsskatt på utmark og andre saker som er relevante for kommunen.

Eriksen Balto ser en stor verdi i å samarbeide og dele erfaringer med andre kommuner i disse sakene og ser spesielt positivt på at det er flere finnmarkskommuner som nå har meldt seg inn.

Fakta om Karasjok kommune:

Kárášjoga gielda/Karasjok kommune er en samisk kommune som grenser mot Finland. Kárášjoga gielda/Karasjok kommune er Norges nest største kommune i areal med en flatevidde på 5464 km² og har ca. 2700 innbyggere hvorav 80 % av befolkningen er samisktalende.

Følg USS på facebook