Home Nyheter 49/14 - USS-innspill om ulveforvaltning

49/14 - USS-innspill om ulveforvaltning

Klima- og miljødepartementet skal i 2015 legge frem sak for Stortinget om ulvesonen og bestandsmål for ulv. Utmarkskommunenes Sammenslutning har avgitt sine innspill til departementet.

Brevet med innspillene til ulveforvaltning er behandlet og vedtatt av landsstyret.

Les USS sitt brev her.

Følg også USS på Facebook.