Home Nyheter 34/14 - Inspill fra USS om verneområdeforvaltning

34/14 - Inspill fra USS om verneområdeforvaltning

USS har i dag 1. august oversendt innspill til Klima- og miljødepartementet om den lokale forvaltningen av verneområdene.

Bakgrunnen for innspillene er Riksrevisjonens rapport om lokal forvaltning av verneområdene, som ble lagt frem i i år. Mer om Riksrevisjonens rapport her.

I brevet til miljøministeren kommer USS med innspill til hvordan den lokale forvaltningen kan styrkes, og gjøre verneområdeforvaltningen mer effektiv.

USS mener det må bli en tydeligere fordeling av roller og oppgaver mellom verneområdestyrene og andre forvaltningsorganer involvert i verneområdene USS mener det bør vurderes hvordan verneområdeforvaltningen kan samordnes på en god måte med villreinforvaltningen innenfor områdene for regional plan USS mener større andel av midlene til forvaltningen bør gå direkte til områdestyrene, og ikke via bestillingsdialogen USS mener det bør vurderes hvordan forvaltningssekretariatet bør organiseres USS mener statlige myndigheter bør være mer tilbakeholdne mot å fremme innsigelser mot verneområdestyrenes vedtak, så lenge vedtaket ligger innenfor verneforskriften og dens handlingsrom

Les USS sitt brev til Klima- og miljøminister Tine Sundtoft her.

Følg USS på Facebook.

USS har i dag 1. august oversendt innspill til Klima- og miljødepartementet om den lokale forvaltningen av verneområdene.