Home Nyheter 33/14 - Endring av motorferdselloven på høring

33/14 - Endring av motorferdselloven på høring

Klima- og miljødepartementet sendte 10. juli ut høringsforslag om endringer i motorferdselloven som gir kommunene adgang til å etablere snøskuterløyper for fornøyelseskjøring.

USS vil gå gjennom forslaget og avgi høringsuttalelse. Landsstyret vil behandle USS sin høringsuttalelse i saken på neste landsstyremøte 27.-29. august. USS sin uttalelse vil bli offentliggjort så raskt som mulig etter landsstyrets behandling av saken, og dermed være tilgjengelig for medlemskommunene omkring 1. september. Høringsfristen er 19. september.  

Medlemskommuner som har forslag og innspill til USS sin uttalelse kan sende disse på e-post til Tine Larsen i USS juridiske sekretariat. De må være sekretariatet i hende så raskt som mulig, og senest 25. august for å kunne tas i betraktning i landsstyrets behandling av høringsuttalelsen.

Høringsdokumentene er lagt ut her.

Følg også USS på Facebook.

Klima- og miljødepartementet sendte 10. juli ut høringsforslag om endringer i motorferdselloven som gir kommunene adgang til å etablere snøskuterløyper for fornøyelseskjøring.