Home Nyheter 31/14 - Fauske kommune har vedtatt uttalelse om mineralskatt

31/14 - Fauske kommune har vedtatt uttalelse om mineralskatt

I kommunestyremøte 19. juni vedtok Fauske kommunestyre å anmode Regjeringen om å innføre en mineralskatt, som skal gi kommunene en varig andel av verdiskapingen fra mineralutvinning

Fauske kommune arbeider målrettet for en gjenåpning av Sulitjelma gruver, og kommunen er medlem i Mineralkommunene i USS. Kommunen mener at det er rimelig at det betales en avgift til det lokalsamfunnet der utvinning av mineralressurser foregår, og vedtok derfor å anmode Regjeringen om å innføre en mineralskatt.

I vedtaket fra kommunestyret fremgår det blant annet at bakgrunnen for forslaget er de ordningene vi har på vannkraftsektoren og på oljeutvinningssektoren, som tilsier at deler av verdiskapingen skal tilbakeføres til fellesskapet.

Kommunen skriver at:

"Fauske kommune avstår verdifulle naturressurser til storsamfunnet og har derfor en legitim rett til en andel av verdiskapingen og en kompensasjon for de ulempene som utnyttelsen av de lokale naturressursene innebærer. Disse prinsippene, en andel av verdiskapingen og kompensasjon, ble fastslått av Stortinget i forbindelse med vannkraftutbyggingen allerede for 100 år siden."

Kommunen mener videre at tiden er inne for å utrede en nasjonal naturressursskatt eller naturavgift for bruk av naturen til f.eks. mineralutvinning og vindkraftutbygging, uten at det samlede skattetrykket for næringene nødvendigvis økes. Sekretariatet jobber med å utrede et forslag til utforming på en lokal mineralavgift, som vil bli oversendt til Finansdepartementet. Det er ventet at Regjeringen vil lansere mandatet for en Grønn skattekommisjon i løpet av den nærmeste tiden.

Vedtaket fra Fauske kommune finner du her: Vedtak om kommunal mineralskatt

Følg også USS på Facebook