Home Nyheter 30/14 - Skuterforsøket stanses - lovendring prioriteres

30/14 - Skuterforsøket stanses - lovendring prioriteres

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft informerte i går Stortinget om at det omstridte skuterforsøket stanses. Departementet vil prioritere arbeidet med rask lovendring i tråd med stortingsflertallet i skutersaken.

At departementet prioriterer arbeidet med lovendring er i samsvar med USS sin oppfordring fra landsmøtet i april.

Miljøverndepartementet opplyser på sine hjemmesider at regjeringen tar sikte på å sende ut et forslag til lovendring på høring i midten av juli. Høringsfristen blir ti uker og dersom arbeidet går som planlagt kan regjeringen ferdigbehandle forslaget i løpet av 2014. Deretter vil Stortingets i sin behandling avgjøre hvor raskt lovendringen kan vedtas.

Lovendringen skal gi kommunene myndighet til å etablere løyper for fornøyelseskjøring med snøscooter, og departementet opplyser at kommuner kan fortsette å planlegge for slike løyper. Etter planen vil lovforslaget ligge tett opp til den avsluttede forsøksordningen, og kommunene kan derfor planlegge videre ut i fra samme forutsetninger for ikke å tape tid. De som er godt forberedt vil kunne ha løyper på plass kort tid etter Stortingets vedtak, forutsatt at prosessen kommunene har fulgt og hensynene de har tatt, samsvarer med de kravene som stilles i det endelige lovvedtaket.

USS vil følge saken videre og arbeide med lovforslaget når dette sendes ut på høring.

Følg også USS på Facebook