Home Nyheter 28/14 - Sivilombudsmannen: Motorferdselforsøket ikke i tråd med forsøksloven

28/14 - Sivilombudsmannen: Motorferdselforsøket ikke i tråd med forsøksloven

Sivilombudsmannen har i en uttalelse publisert i dag, konkludert med at motorferdselforsøket ligger utenfor rammene av forsøksloven. Ombudsmannen ber departementet gjøre en ny vurdering av forsøksordningen.

Sivilombudsmannen oppfordrer departementet til å foreta en ny vurdering av forsøksordningen. Ombudsmannen er særlig kritisk til at departementet ikke har foretatt en tilstrekkelig vurdering av hvorfor det var nødvendig å utvide forsøket fra 40 kommuner til å omfatte alle kommuner som ønsket å delta. "En forsøksordning der alle som ønsker kan delta, fremstår ikke «forsvarlig og faglig godt underbygget» slik forsøksloven krever", skriver Ombudsmannen i sin uttalelse.

Ombudsmannen er også kritisk til at Miljødirektoratet ikke har blitt tilført økte midler for å evaluere forsøket etter at det ble utvidet fra 40 til 108 kommuner: "Det er grunn til å spørre om evalueringsarbeidet har fått tilstrekkelig ressurser for å gi den erfaringen som er nødvendig."

Ombudsmannen ber om at departementet gjør en ny vurdering av forsøksordningen snarest mulig.

Uttalelsen fra Sivilombudsmannen finner du her: Uttalelse

Følg også USS på Facebook.