Home Nyheter 26/14 - Ny forskrift om rovvilterstatning

26/14 - Ny forskrift om rovvilterstatning

Klima- og miljødepartementet har vedtatt ny forskrift om erstatning for tap til rovvilt. USS har fått gjennomslag for noen av våre innspill etter høringsrunden, og forskriften viderefører retten til full erstatning.

USS er tilfreds med at gjeldende rettstilstand med full erstatning videreføres. Det er viktig at ny forskrift praktiseres slik at hele det sannsynliggjorte rovvilttapet blir erstattet fullt ut i henhold til Krokann-dommen

Les nyhetssak fra KLD samt ny forskrift og nye retningslinjer her på KLDs hjemmesider.

Les USS sin høringsuttalelse her.

Følg også USS på Facebook.