Home Nyheter 24/14 - USS' innspill til dok. 8-forslag om å avslutte snøskuterforsøket

24/14 - USS' innspill til dok. 8-forslag om å avslutte snøskuterforsøket

USS har i dag gitt innspill til Energi- og miljøkomiteens medlemmer i forkant av behandlingen av dok. 8-forslaget om å avslutte forsøket med snøskuterkjøring i utmark.

USS anbefaler i brevet å prioritere et lovendringsarbeid med sikte på å legge forvaltningen av motorferdselen til kommunene.

Brevet fra USS er sendt i dag, og du kan lese brevet i sin helhet her: Brev til representantene i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget

Følg også USS på Facebook.