Home Nyheter 21/14 - Lovendringsforslag om frivillig fritak for eiendomsskatt på lavproduktiv grunneiendom

21/14 - Lovendringsforslag om frivillig fritak for eiendomsskatt på lavproduktiv grunneiendom

USS har i dag oversendt et lovendringsforslag til Finansdepartementet. Forslaget går ut på at kommunene skal kunne frita privateid, lavproduktiv grunneiendom for eiendomsskatt

Etter en lovendring som trådte i kraft fra skatteåret 2013, ble statlig eid, lavproduktiv grunneiendom, typisk utmarksarealer, fritatt for eiendomsskatt, jf. eiendomsskatteloven § 5 første ledd bokstav k. Fritaket er obligatorisk og gjelder ikke privateid, lavproduktiv grunneiendom.

USS har i brev til Finansdepartementet i dag foreslått en lovendring som innebærer at også privateid, lavproduktiv utmarkseiendom kan fritas for eiendomsskatt. USS foreslår også at fritaket både for statlig eid og privateid lavproduktiv grunneiendom gjøres frivillig, dvs. at det blir opp til kommunestyret å besluttet om disse eiendommene skal fritas.

USS mener prinsipielt at statlig eid og privateid grunneiendom må likebehandles og at det bør være opp til kommunestyret å beslutte om skattlegging skal skje, fordi det er kommunen som best kjenner de lokale forhold og kan tilpasse beskatningen på best mulig måte.

Lovendringsforslaget fra USS kan du lese her: Forslag til lovendringer i eiendomsskatteloven 

Følg også USS på Facebook.