Home Nyheter 19/14 - Takk for et godt landsmøte!

19/14 - Takk for et godt landsmøte!

Vedlagt er presseoppslag fra landsmøtet, oversikt over nyvalgte landsstyremedlemmer og lenke til foredrag holdt på landsmøtet.

Pressedekning

Dekning av landsmøtet i Nationen: Næringsutvikling kan bli verneformål.

Valg

Knut Jørgen Herland ble gjenvalgt som leder i USS for to nye år ved akklamasjon.

Hele landsstyret med varamedlemmer slik det nå er sammensatt etter landsmøtet kan du se her.

Landsmøteresolusjon

Landsmøtets resolusjon kan du lese her.

Foredrag

Foredragene holdt på landsmøtet kan lastes ned her.

Følg også USS på Facebook.