Home Nyheter 17/14 - Statsekretær Lunde i Klima og miljødepartementet åpnet USS landsmøte

17/14 - Statsekretær Lunde i Klima og miljødepartementet åpnet USS landsmøte

Lunde orienterte landsmøtet i USS om regjeringens politikk i viktige saker for utmarkskommunene.Etter Lundes innlegg ble det åpent for spørsmål og kommentarer fra en meget engasjert forsamling av kommunepolitikere og ansatte i USS 89 medlemskommuner.

Lunde berørte både regjeringens politikk når det gjelder vern, lokal forvaltning av verneområdene, motorferdsel i utmark og oppfølgingen av rovviltforliket på Stortinget.

Lunde innlegg kan du lese her.

De øvrige innleggene vil bli lagt ut forløpende under fanen "høringer og publikasjoner".

Du kan også følge landsmøtet på facebook.