Home Nyheter 16/14 - Presseinvitasjon: Utmarkskommunene samles til landsmøte 24-25. april i Trondheim

16/14 - Presseinvitasjon: Utmarkskommunene samles til landsmøte 24-25. april i Trondheim

Delegater fra 89 medlemskommuner over hele landet samles til landsmøte i Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) på Clarion Hotel & Congress i Trondheim 24.-25. april 2014.

Statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet vil orientere landsmøtet torsdag 24. april kl. 10:00 om regjeringens politikk i viktige saker for utmarkskommunene.

Videre blir det politisk paneldebatt torsdag kl. 11.15 – 13.15. Nestleder Ola Borten Moe (Sp), stortingspolitikerne Eva Kristin Hansen (Ap), Eirik Milde (H), Jan-Henrik Fredriksen (FrP) og politiker Hilde Opoku (De Grønne) stiller i panelet.

-Vi vil utfordre både statssekretæren og politikerpanelet i aktuelle utmarkssaker, herunder den omdiskuterte saken om kommunal forvaltning av snøskuterløyper og rovviltforvaltning, sier USS-leder Knut J. Herland.

Andre viktige saker på landsmøteprogrammet er kommunenes posisjon og rettigheter ved gruvedrift og mineralutvinning. Utmarkskommunenes Sammenslutning har det siste året vært sentral i å etablere Mineralkommunene, som skal ivareta kommunenes interesser overfor mineralnæringen og sentrale myndigheter. Ordførerne Cecilie Hansen (Sør-Varanger) og Klemet Erland Hætta (Kautokeino) er blant innlederne på landsmøtet.

Videre vil Martin Finstad i Riksrevisjonen og direktør Pål Prestrud i Statens Naturoppsyn holde innlegg for landsmøtet.

Les mer om landsmøtet og last ned hele programmet her.

Følg også USS og landsmøtet på Facebook.

For mer informasjon:

USS-leder Knut Herland, mobiltelefon: 90 54 94 58, e-post: kjherlan@online.no

Sekretær Vigdis Ekeland, mobiltelefon: 99 11 99 66, e-post ve@lundogco.no