Home Nyheter 15/14 - Innspill til Stortinget om oppfyllelse av rovviltforliket

15/14 - Innspill til Stortinget om oppfyllelse av rovviltforliket

Utmarkskommunenes Sammenslutning har sammen med andre organisasjoner gitt innspill til energi- og miljøkomiteen om oppfyllelse av rovviltforliket gjennom tiltak for mer effektiv rovviltjakt.

Brevet er sendt i forbindelse med at energi- og miljøkomiteen nå skal behandle Dokument 8:23 S (2013-2014) om tiltak for å oppfylle rovdyrforliket.

Her er brevet fra USS, Bondelaget, Småbrukarlaget, Sau og Geit, Skogeierforbundet og Norskog.

Brevet er en oppfølging av tidligere opprop om felles dugnad for mer effektiv rovviltjakt.

Følg også USS på Facebook