Home Nyheter 14/14 - Mineralkommunenes leder i Finansavisen i dag

14/14 - Mineralkommunenes leder i Finansavisen i dag

Finansavisen presenterer i dag Norsk Bergindustris rapport med forslag til endret skatte- og avgiftssystem for bransjen. Cecilie Hansen, leder i Mineralkommunene, uttaler seg til avisen om bransjens forslag.

Norsk Bergindustri lanserer ifølge Finansavisen "en pakke gulrøtter til norske kommuner". Organisasjonen foreslår blant annet en lokal mineralavgift på 3 promille, men bare under forutsetning av at eiendomsskatten, som gir kommunene mulighet til å skattlegge mineralvirksomheten med 7 promille, avvikles.

I tillegg foreslås en omlegging av selskapsskatten, slik at 1/4 av denne skatten skal gå til vertskommunene.

- Norsk Bergindustris forslag gir ikke tilstrekkelig sikkerhet for at kommunene vil få sin rettmessige andel. Selskapsskatten slik den er utformet i dag, er ikke robust mot utenlandsk eierskap, som det er mye av i mineralnæringen, uttaler Cecilie Hansen til avisa.

Hele artikkelen kan leses her.

Mineralkommunenes syn på forslagene i rapporten er utdypet i USS-nytt nr. 13 for 2014.