Home Nyheter 12/14 - Velkommen til landsmøte i Utmarkskommunenes Sammenslutning 24. - 25. april

12/14 - Velkommen til landsmøte i Utmarkskommunenes Sammenslutning 24. - 25. april

Hva vil den nye regjeringen gjøre for utmarkskommunene? Statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet starter landsmøtet med å orientere om den nye regjeringens politikk i viktige USS-saker. Det blir paneldebatt med stortingspolitikere fra energi- og miljøkomiteen.

Kommunenes posisjon og rettigheter i forbindelse med mineralutvinning blir også et sentralt tema, med presentasjon av USS' arbeid for Mineralkommunene samt innlegg fra kommunene Sør-Varanger, Kautokeino og Nome om hvilke erfaringer kommunene har med mineralutvinningsprosjekter.

Direktør Pål Prestrud i Statens Naturoppsyn (SNO) orienterer om SNOs oppgaver, og Riksrevisjonen presenterer sin ferske revisjon av nasjonalparkforvaltningen.

Det blir videre oppdateringer om både motorferdselsforsøket og rovviltforvaltningen.

Fullstendig program og praktisk informasjon finner du her.  

USS har aldri hatt så mange medlemskommuner som nå, og det forventes god deltakelse på årets landsmøtet, som i år går av stabelen på Clarion Hotel and Congress i Trondheim sentrum.

Påmelding innen 3. april under aktiviteter.

USS ønsker alle medlemskommunene velkommen til Trondheim. Det er også anledning for kommuner som ikke er medlem av USS å delta som observatører på landsmøtet.

Følg også USS på Facebook.