Home Nyheter 1/14 - Høringsuttalelse fra USS om økosystemtjenester

1/14 - Høringsuttalelse fra USS om økosystemtjenester

USS har gitt høringsuttalelse til NOU 2013:10 om verdien av økosystemtjenester.

Høringen berører en rekke USS-relevante tema, og i høringsuttalelsen tar USS til orde for bedre kompensasjonsordninger ved bruk og vern av natur, lokal naturressursbeskatning ved uttak av naturressurser m.m.

Mange av forslagene fra utvalget er relevant ved både mineralutvinning, energianlegg, verneområder, rovviltforvaltning m.m., som er blant de temaer som er berørt i uttalelsen fra USS.

Les USS sin uttalelse til NOU 2013:12.

Følg også USS på Facebook.