Home Nyheter 11/14 - Verdal nytt medlem i USS

11/14 - Verdal nytt medlem i USS

USS øker i medlemstall, og siste skuddet på stammen er Verdal kommune i Nord-Trøndelag som i mars 2014 har vedtatt å melde seg inn i USS.

Verdal kommune strekker seg fra svenskegrensen til Trondheimsfjorden, med store utmarksarealer fra fjord til fjell. Verdal er en tradisjonell jordbrukskommune og en viktig industrikommune, og det er også et større kalksteinsbrudd i kommunen.  

USS øker i medlemstall, og har aldri vært større enn nå. Med Verdal kommune har vi per 11. mars 2014 89 medlemskommuner.

Følg også USS på Facebook