Home Nyheter

Nyheter

USS-nytt

Utmarkskommunenes Sammenslutning, USS, samler 26. og 27. august sine 101 medlemskommuner til 25-års jubileumslandsmøte i Oslo på Grand hotell, og med festmiddag i Oslo rådhus.

USS sine...

USS-nytt

USS fyller 25 år i år. Med over 100 medlemskommuner er oppslutningen om USS rekordhøy, og sakene er mer dagsaktuelle enn noen gang. Og tid og sted for jubileumsmøtet kunne ikke vært bedre: To uker...

En hytte i skogen ved et lite tjern i Telemark
USS-nytt

Det er med stor glede Utmarkskommunenes Sammenslutning USS registrerer at følgende formulering av Kommunal- og forvaltningskomiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Sosialistisk...

Gruppefoto fra USS landsmøte på Ullensvang hotel i 2016
USS-nytt

USS ønsker å gjennomføre jubileumsmøtet som planlagt, men må avvente endelig svar fra myndighetene på om det er gjennomførbart i august. Vi ber derfor alle medlemskommuner om fortsatt å holde av...

Smøla vindkraftverk i Møre og Romsdal
USS-nytt

En samlet kommunesektor og kraftbransje har i dag sendt en felles henvendelse til Finanskommiteen om at en naturressursskatt på vindkraftnæringen må på plass nå. 

...

Høst i skogen i Telemark
USS-nytt

Årsmeldingen viser at koronasituasjonen både direkte og indirekte har preget USS, samtidig som saksmengden har utviklet seg – og bokstavelig talt er i vinden som aldri før.

...

USS-nytt

Revidert budsjett og vindkraft- skuffende oppfølging fra Regjeringen

Regjeringen foreslår innført en moderat produksjonsavgift på vindkraftverk fra 2022. Avgiften skal gjelde...

USS-nytt

I en "lekkasje" fra Revidert nasjonalbudsjett (RNB) i går kveld kom det frem at Regjeringen vil foreslå en produksjonsavgift på vindkraft. Naturressurskommunene, som organiserer med enn 200...

USS-nytt

I en "lekkasje" fra Revidert nasjonalbudsjett (RNB) i går kveld kom det frem at Regjeringen vil foreslå en produksjonsavgift på vindkraft. Naturressurskommunene, som organiserer med enn 200...

Toppbilde for webinar om skatt på bruk av natur
USS-nytt

Er det behov for egne skatteregler for næringer som gjør bruk av natur som innsatsfaktor, og hvis så, bør deler av de skatteinntekter som måtte komme tilfalle de berørte lokalsamfunn? Dette er to...

Sider