Home Nyheter

Nyheter

USS-nytt

Enda et travelt USS-år er snart over og julefreden senker seg. Det har vært høy aktivitet i hele 2019 med stadig nye saker og arbeidsområder som er viktig for USS å gripe tak i. Antall...

LVK-skolen
USS-nytt

"Kraftskatt og eiendomsskatt» er kurset for deg som vil lære mer om eiendomsskatt og kraftskatteregimet og i teori og praksis. LVK-skolen er et nettbasert undervisningsopplegg med to samlinger...

USS-nytt

Vet du hvilke lover og regler som gjelder for forvaltning av utmarka? Er vern til hinder for bærekraftig bruk og lokal næringsutvikling? Hva er forskjell på nyttekjøring og rekreasjonskjøring for...

USS-nytt

Det var med både sjokk og stor sorg vi i USS mottok budskapet om at Lars Erik Hyllvang, ordfører i Engerdal og landsstyremedlem i USS, har gått ut av tiden.

USS-nytt

USS vedtok på landsstyremøte i slutten av oktober å avgi egen høringsuttalelse til NOU-2019:16 - Skatt på vannkraftverk. Nedenfor følger USS høringsuttalelse datert 1. desember. Da saken er av...

USS-skolen våre 2020
USS-nytt

Kjære folkevalgte!

Gratulerer med valget. Du er sammen med flere tusen andre valgt av innbyggerne til å representere dem de neste fire årene. Tillit er grunnleggende i et godt...

USS-nytt

LVK arrangerte 13. november høringsmøte til NOU 2019:16. På møtet ble LVKs utkast til høringssvar gjennomgått. et oppdatert utkastet per 19. november ligger vedlagt. LVK oppfordrer alle kommuner...

Caroline og Gitte i Høyesterett 30. oktober 2019
USS-nytt

Høyesterett har idag 15. november 2019 avsagt dom i ankesak fra Sel kommune med USS som partshjelper. Kommunen og USS vant saken, og ble tilkjent fulle saksomkostninger.

USS-nytt

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag lagt frem en melding om framtidens distriktspolitikk. Meldingen legger vekt på at det viktigste for levende lokalsamfunn i hele Norge er et...

USS-nytt

NVEs forslag til Nasjonal ramme for vindkraft av 1. april ble sendt på høring med frist 1. oktober. USS avga høringsuttalelse 30. august 2019 under tittelen "USS ber regjeringen skrote Nasjonal...

Sider