Home Nyheter

Nyheter

USS-nytt

Regjeringen har nedsatt et NOU-utvalg som skal foreslå endringer i mineralloven. Utvalget skal levere sin innstilling 1. desember 2021. Utvalget består av 7 medlemmer, som er hentet fra...

USS-nytt

Naturressurskommunene, LVK og USS deltok under videokonferansehøringen om vindkraftmelding i Energi- og miljøkomiteen 14. oktober 2020.

Det var mer enn 40 parter som deltok på høringen. En...

Statsbudsjettet 2021
USS-nytt

Finansminister Jan Tore Sanner (H) har i dag, 7. oktober 2020, fremlagt Regjeringens forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2021.

USS har gått igjennom de viktigste delene av...

USS-nytt

Les Naturressurskommunenes tydelige budskap til storingspolitikerne om vindkraft nedenfor

Naturressurskommunene var medarrangør på et landsomfattende digitalt seminar om vindkraft sammen ...

USS-nytt

Endringer i motorferdselregelverket - fjerning av 2,5 km-grensen med mere.

USS har siden organisasjonen ble stiftet i 1996 arbeidet for lokal forvaltning av motorisert ferdsel i utmark....

USS-nytt

På det digitale landsmøtet 3. september 2020 ble Hanne A. Velure (H) fra Lesja gjenvalgt som leder. Hanne ble presentert i...

Festkledde deltakere på 20-årsjubileet
USS-nytt

Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) ble stiftet 4. mars 1996. I årsmeldingen for stiftelsesåret står det:

«Behovet for å stifte en egen organisasjon til å håndtere spørsmål om...

Jan Tore Sanner
USS-nytt

Finansministeren svarer på brev fra Finanskomiteen av 17. juni 2020, hvor komiteen har sendt ovennevnte representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Jon Georg Dale og...

USS-nytt

Hovedforhandlig i saken som Statnett har reist mot de tre kommunene Sauda, Suldal og Ås, med LVK som partshjelp ble avholdt i perioden 25. august til 4. september 2020.

Det er usikkert når...

Sider