Home Nyheter

Nyheter

Storurdi
USS-nytt

Regjeringen varslet 7. april at hytteforbudet vil bli opphevet med virkning fra 20. april, det vil si uken etter påske. Regjeringen understreket samtidig at unødvendige fritidsreiser fortsatt ikke...

Bent Høie vil ikke overprøve kommunene
USS-nytt

Regjeringen oppfordrer kommuner til å oppheve sine lokale, ekstra strenge koronatiltak, men bruker ikke tvang.

USS-nytt

124 kommuner har den siste tiden innført strengere smitteverntiltak enn de statlige tiltakene. Kommunenes vedtak omfatter en rekke ulike tiltak, fra regler om hygiene og avstand mellom brukere på...

USS-nytt

Når krisen rammer settes bærekraften i mange deler av samfunnet på en alvorlig prøve. Så lenge ting går som normalt og uten krevende avvik, vil man kun antydnings- og periodevis merke de enorme...

Corona
USS-nytt

Viktig melding: For å unngå spredning av corona-viruset utsettes USS-landsmøte, som var berammet til 23.-24. april 2020 på Stjørdal. NY DATO: 2.-4. september 2020!

 

landsmøte uss 2020
USS-nytt

Landsmøtet i USS finner sted 23.-24. april 2020 på Hell. Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland har bekreftet at hun kommer på landsmøte.

Landsmøtet har et spennende...

USS-nytt

USS ønsker Nordkapp kommune velkommen som medlemskommune nummer 100!

USS-nytt

I høringsbrev fra KMD 29. november 2019 ble forslag til lovendringer og utkast til veileder for kommuner og fylkeskommuner sendt på høring med frist til 29. februar 2020. Av USS' høringssvar 28....

USS-nytt

PRESSEMELDING

Kraftskatterapporten skrinlegges - dagens vannkraftregime videreføres!

I fjor høst uttalte jeg som USS-leder i påvente av kraftskatteutvalgets rapport, at...

USS-nytt

USS har i mange år arbeidet med kompetanseoppbygging i sakene som USS jobber med.

USS-skolen består av fire moduler som avholdes 24. og 25. februar, hvor deltakerne kan velge å delta på én...

Sider