Home Nyheter

Nyheter

USS-nytt

Det samme vil statssekretær Widar Skogan, Landbruks- og matdepartementet og statssekretær Maren Hersleth Holsen, Klima- og miljødepartementet.

Landsmøtet har ellers et spennende program med...

USS-nytt

Olje og energiminister Tina Bru presenterte idag Stortingmeldingen om konsesjonsreglene for vindkraft. Det foreslås vesentlige innstramminger i dagens regelverk. Endringene som varsles er i stor...

USS-nytt

Regjeringa lanserte sommeren 2017 en ordning for å søke tilskudd for kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold. For 2020 er det i statsbudsjettet satt av 20,56 millioner kroner til...

USS-nytt

Den 30. april 2020 sendte Klima og Miljødepartementet på høring forslag om å fjerne vilkårene for at kommunen bare kan gi tillatelse til å bruke snøskuter for å frakte bagasje og utstyr til hytte...

USS-nytt

På grunn av den vedvarende koronasituasjonen og av smittevernhensyn, er det besluttet at USS landsmøte må avholdes digitalt. Landsmøtet er berammet til 3. september 2020 fra kl. 11. Landsmøtet vil...

USS-nytt

Stortingsflertallet bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet forkastet 26. mai regjeringens forslag til etablering av uavhengig klagenemnd og reduksjon av antall...

USS-nytt

Borgarting lagmannsrett avsa 29. januar 2020 dom i «ulvesaken».

USS-nytt

NTB opplyser at Regjeringen utsetter kutt i den maksimale eiendomsskattesatsen for boliger og fritidsboliger fra 5 til 4 promille fra 2021 til 2022.

USS-nytt

«Ulvemillionene» kan brukes til prosjekt om kartlegging av livskvalitet og levekår i ulvesonen.

USS-nytt

Klima og Miljødepartementet har idag sendt på høring forslag om å fjerne vilkårene for at kommunen bare kan gi tillatelse til å bruke snøskuter for å frakte bagasje og utstyr til hytte dersom...

Sider