Home Nyheter

Nyheter

Gruppefoto fra USS landsmøte på Ullensvang hotel i 2016
USS-nytt

I 2021 fyller USS 25 år, og da har vi som ambisjon å fargelegge hovedstaden med bunader og festdrakter fra alle medlemskommunenes hjemsteder. Bildet er fra 20-års jubileet i Ullensvang kommune....

Toppbilde for webinar om skatt på bruk av natur
USS-nytt

Programmet til Naturressurskommunenes webinar om skatt på natur 27. april 2021, kl 08.30 -14.00 er klart og påmeldingen er åpnet!

USS-nytt

Høyesterett har i dom av i dag 26. mars 2021 gitt Staten og USS medhold på alle punkter - vedtakene om uttak av ulv ble kjent gyldige. Dommen avgjør prinsipielle spørsmål om Grunnloven § 112,...

USS-nytt

Kommuenenettverkene som inngår i Naturressurskommunene, LVK, USS, Industrikommunene, Kommunekraft og NPK har i flere år bedt om at det innføres en avgift for bruk av natur etter modell far...

USS-nytt

Vi skal lage nye nettsider og trenger noen fine fotografier fra medlemskommunene. Er du flinkt til å ta bilder, som du kan dele med oss - og som vi får lov til å bruke på nettsidene og i...

USS-nytt

I dag, tirsdag 9. mars, avsluttet Høyesterett ankeforhandlingene i den såkalte ulvesaken. Ankeforhandlingene varte i fem rettsdager. USS deltok i saken som partshjelper for Staten. WWF er motpart...

USS-nytt

Gratulerer med samefolkets dag 6. februar!

Styret i Naturressurskommunene
USS-nytt

I Naturressurskommunenes høringsuttalelse til Distriktsnæringsutvalget NOU 2020:12 støttes utvalgets anbefaling om lokal skatt ved bruk av naturressurser, etter modell fra vannkraftsektoren

USS-nytt

Høyesterett har besluttet at tvisten mellom utbygger av vindkraft (Fosen Vind DA) og Statnett på den ene siden og Fosen reinbeitedistrikt skal henvises til behandling i Høyesterett i storkammer....

USS-nytt

Visste du at vi omgir oss med mineraler hele dagen, og at alle USS sine medlemskommuner har mineraler i sin kommune? Mange miljøteknologier forutsetter også bruk av metaller, for eksempel...

Sider