Home Nyheter

Nyheter

Toppbilde for invitasjon til jubileumslandsmøte 1.-2. november
USS-nytt

USS fyller 25 år i 2021, og begivenheten markeres med et jubileumslansmøte i Oslo 1.- 2. november. Det er nå over 150 påmeldte, og påmeldingen stenger ved midnatt i dag, torsdag 14. oktober! 

Toppbanner til pressemelding for Naturressurskommunene
USS-nytt

Naturressurskommunene er en paraplyorganisasjon for kommuneorganisasjoner med store naturressursbaserte virksomheter. Medlemmer er LVK - vannkraftkommunene, USS - utmarkskommunene, LNVK –...

Statsbudsjettet 2022
USS-nytt

Avtroppende finansminister Jan Tore Sanner (H) har i dag, 12. oktober 2021, fremlagt Solberg-regjeringens siste forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett.

Som følge av valgresultatet er...

Statsbudsjettet 2022
USS-nytt

Regjeringen foreslår innført en vindkraftavgift på 1 øre/KWh, som vil gi et samlet proveny på 165 mill kr til vindkraftkommunene.

Toppbilde for invitasjon til jubileumslandsmøte 1.-2. november
USS-nytt

Den 4. mars 1996 ble USS stiftet på Håndverkeren i Oslo av 40 kommuner, som ønsket større innflytelse over sine utmarksområder. USS fyller dermed 25 år i 2021, og begivenheten markeres med et...

USS-jubileumslue 2021
USS-nytt

I anledning USS 25-årsjubileum har vi designet vår egen USS-lue som forhåpentligvis vil pryde mange hoder under jubileumslandsmøtet i Oslo 1.-2. november. USS-luen er en enkel og lettstrikket lue...

Tamrein i fjellet i Sylan, foto: Tine larsen
USS-nytt

Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) var tirsdag i denne uken i møte med statssekretærene Maren Hersleth Holsen (V) og Widar Skogan (KrF) og embetsverk i Klima- og miljødepartementet og...

USS-nytt

På jubileumsmøtet vil aktuelle saker bli debattert:

Regjeringen er ventet på jubileumsmøtet med orientering om utmarkspolitikken, og vi er spent på å høre politikernes syn på hvem som skal...

USS-nytt

Regjeringen har besluttet å starte opp arbeidet med ny forvaltningsordning for statsgrunn i Nordland og Troms og sendte i slutten av forrige uke ut en invitasjon til innspillsmøter i Mosjøen og...

Logoer for alle organisasjonene omtalt i artikkelen
USS-nytt

Regjeringen arbeider nå med oppfølgingen av høringsnotatet fra Skattedirektoratet om avgift på landbasert vindkraft. Notatet hadde høringsfrist 4. august. Et konkret avgiftsforslag vil...

Sider