Home Nyheter 101 utmarkskommuner møtes til jubileumslandsmøte i Oslo 26. august 2021 – program er lagt ut

101 utmarkskommuner møtes til jubileumslandsmøte i Oslo 26. august 2021 – program er lagt ut

Utmarkskommunenes Sammenslutning, USS, samler 26. og 27. august sine 101 medlemskommuner til 25-års jubileumslandsmøte i Oslo på Grand hotell, og med festmiddag i Oslo rådhus.

USS sine landsmøter er den viktigste nasjonale arenaen for debatt og informasjon om utmarksspørsmål. På jubileumslandsmøtet vil blant annet følgende aktuelle saker bli debattert:

  • Regjeringen er ventet også på dette landsmøtet med orientering om utmarkspolitikken
  • I tillegg er sentrale politikere invitert til å debattere om hvem som skal bestemme over norsk natur
  • Miljødirektoratet holder innlegg om evalueringen av forvaltningsordningen for store verneområder og arbeidet med nye verneforslag
  • Rovdata er invitert til å holde innlegg om registrering av rovviltbestand og rovvilttap, og hvordan lokale observasjoner i større grad kan tas hensyn til?
  • Det blir videre innlegg om i hvilken grad distriktskommunene vil bli berørt av det grønne skiftet?
  • Og vil staten nå likebehandle kommuner i nord med kommuner i sør når det gjelder utmarksforvaltningen?
  • Og selvfølgelig blir det innlegg om status og politikk innenfor rovviltforvaltningen

Vi ser frem til to spennende dager i hovedstaden med gode diskusjoner om utmarksforvaltning, og ikke minst for å få fastsatt ambisjonene for USS mot 2030.

Programmet finner du her.
Klikk her for påmeldingsskjema.

Vel møtt!