Home Node Landsmøte 2020

Landsmøte 2020

USS landsmøte 2020 vil på grunn av koronasituasjonen holdes som digitalt møte 3. september kl. 1100 - 1400.