Home Node USS høringsuttalelse om forslag til endring i reglene for når det kan gis tillatelse til bruk av snøskuter til hytte (oppheving av 2,5 km-grensen m.m.)

USS høringsuttalelse om forslag til endring i reglene for når det kan gis tillatelse til bruk av snøskuter til hytte (oppheving av 2,5 km-grensen m.m.)

Snøskuter

USS har 28.7.2020 avgitt høringsuttalelse til forslag til endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. 

Høringsuttalelsen kan leses i sin helhet nedenfor.