Home Node USS' høringsuttalelse om forslag til endringer i regelverket for motorferdsel i utmark

USS' høringsuttalelse om forslag til endringer i regelverket for motorferdsel i utmark

USS har avgitt høringsuttalelse om forslag til endringer i regleverket for motorferdsel i utmark. 

Høringsuttalelse kan leses i sin helhet nedenfor.