Home Node USS høringsuttalelse til NOU 2019:5 Ny forvaltningslov

USS høringsuttalelse til NOU 2019:5 Ny forvaltningslov

USS har avgitt høringsuttalelse til ny forvaltningslov. Av ressurshensyn har USS valgt å konsentrere seg om spørsmålet om statlig overprøving av kommunes skjønn i forbindelse med klagesaker. 

Høringsuttalelsen finnes nedenfor