Home Node Midlertidig videreføring av forsøksordning for mer effektiv felling av jerv - høringsuttalelse

Midlertidig videreføring av forsøksordning for mer effektiv felling av jerv - høringsuttalelse

Sau i utmark, Jotunheimen

Klima- og miljødepartementet har sendt på høring forslag til endringer i forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst. Det er foreslått at bestemmelsene i §§ 29a og 34 om adgang til å bruke kunstig lys ved åtejakt på jerv og adgang til å benytte elektronisk overvåking av fangstbås for jerv, midlertidig gjeninnføres. USS er positive til forskriftsendringene, men mener samtidig at tiltakene må gjøres permanente og utvides til å gjelde hele landet. USS' høringsuttalelse.