Home Node Forslag om utvidet lisensfellingsperiode utenfor ulvesonen

Forslag om utvidet lisensfellingsperiode utenfor ulvesonen

Klima- og miljødepartementet (KLD) foreslår i brev av 5. desember 2017 å utvide lisensfellingsperioden utenfor ulvesonen. Forslaget går ut på å forlenge lisensfellingsperioden fra 25. september til 30. april, med virkning allerede fra 1. april 2018. Dagens lisensfellingsperiode utenfor ulvesonen er fra 1. oktober til 31. mars. Dersom endringen i rovviltforskriften vedtas, vil lisensfellingsperioden for 2017/18 utvides til 30. april 2018. Endringen innebærer at lisensfellingsperioden starter samtidig med elgjakta, slik at jegere kan gjennomføre uttak i henhold til vedtatt lisensfellingskvote under elgjakta, gitt at vedkommende er registrert lisensjeger. USS vil inngi høringsuttalelse til forslaget. Høringsnotatet finner du på KLDs nettsider: Høringsnotat om utvidelse av lisensfellingsperioden utenfor ulvesonen