Home Node Oppheving av vannskuterforskriften - høringsuttalelse

Oppheving av vannskuterforskriften - høringsuttalelse

Klima- og miljødepartementet foreslår å oppheve den sentralt fastsatte vannskuterforskriften, som regulerer bruk av vannskuter, før sommeren 2017. USS er positiv til at kommunene gis lokal myndighet til å regulere vannskuter, men mener at opphevelsen av forskriften må utsettes til neste år, slik at kommunene får praktisk mulighet til å vedta nødvendige reguleringer. Høringsuttalelse