Home Node
USS-nytt

Det følger av vannforskriften at vannforvaltningsplanene skal revurderes og om nødvendig oppdateres hvert sjette år. Vannforvaltningsplanene skal gi en oversikt over miljømålsoppnåelse siden...

Bent Høie vil ikke overprøve kommunene
USS-nytt

Regjeringen oppfordrer kommuner til å oppheve sine lokale, ekstra strenge koronatiltak, men bruker ikke tvang.

Helene Rognli
USS-nytt

Helene Rognli er død, 71 år. Helene var tidligere ordfører i Målselv kommune fra Høyre. Hun var nestleder i LVK fra november 2016 til november 2018.

hytteforbud korona grunnloven eiendomsrett illustrasjon
USS-nytt

 

Partner i Lund & Co Jon Wessel-Aas, som blant annet har menneskerettigheter som en av sine kompetanseområder, har vurdert påstander om...

USS-nytt

124 kommuner har den siste tiden innført strengere smitteverntiltak enn de statlige tiltakene. Kommunenes vedtak omfatter en rekke ulike tiltak, fra regler om hygiene og avstand mellom brukere på...

USS-nytt

LVKs medlemskommuner mottar årlig om lag 1,7 til 2,2 milliarder kroner i eiendomsskatt fra kraftanlegg alene. Inntektene i 2020 fra kraftanlegg over 10 MW er av Skatteetaten opplyst til å ville...

permitteringskart
USS-nytt

Mange arbeidsgivere blir nå nødt til å permittere ansatte som følge av koronaviruset. I dag, fredag 20. mars 2020, ble det nye reglene om permittering vedtatt.

USS-nytt

Når krisen rammer settes bærekraften i mange deler av samfunnet på en alvorlig prøve. Så lenge ting går som normalt og uten krevende avvik, vil man kun antydnings- og periodevis merke de enorme...

USS-nytt

Ny midlertidig forskrift åpner for at folkevalgte organer kan avholde sine møter som fjernmøter, selv om...

USS-nytt

Lund & Cos virksomhet fortsetter som før

Lund & Co innførte hjemmekontor for de fleste advokatene og administrasjonen i forrige uke, og følger nå Regjeringens retningslinjer og...

Sider