Home Node
USS-nytt

Visste du at vi omgir oss med mineraler hele dagen, og at alle USS sine medlemskommuner har mineraler i sin kommune? Mange miljøteknologier forutsetter også bruk av metaller, for eksempel...

Røyrvik, erosjon
USS-nytt

I LVK-nytt fra 14. desember 2020 varslet vi kommunene om et erfaringsseminar for kommuner med revisjonssaker den 14. januar 2021. Det nærmer seg, og det er allerede 29 kommuner som er påmeldt....

Foto: Stein J Bjørge
USS-nytt

Samfunnsøkonomisk analyse AS har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Distriktssenteret kartlagt hvorvidt boligtilgang i distriktene hemmer rekruttering av arbeidskraft. Med...

Klimasæksmålet
USS-nytt

Høyesterett frifant staten på alle punkter.

Alle dommerene var enige i forståelsen av Grunnlovens § 112.  Videre var det enighet om at vedtaket ikke var i strid med Den europeiske...

USS-nytt

Hilde Merete Tonn er ansatt som ny konsernsjef etter  Auke Lont. Hun er sivilingeniør med utdannelse fr Norge og Tyskland og rkommer fra stillingen som konserndirektør og leder for innovasjon i...

USS-nytt

Skatteetaten opplyser at de samlede eiendomsskattegrunnlagene for store vannkraftanlegg (over 10 000 kVA) for skatteåret 2021 er kr. 294,2 milliarder. Det innebærer en økning på kr. 33,6...

Julekort 2020
USS-nytt

Et begivenhetsrikt USS-år nærmer seg slutten og julefreden senker seg. «Annerledesåret 2020» har både direkte og indirekte preget USS. Aktiviteten har naturligvis vært preget av overgangen til...

LVK inviterer til erfaringsutveksling om revisjonssaker torsdag 14. januar 2021, fra kl. 0900-1200. 

Mange LVK-kommuner har i dag en revisjonssak eller flere i kommunen...

Sted: 
Webinar
USS-nytt

Olje- og Energidepartementet har fastsatt prisen på konsesjonskraft for konsesjoner gitt etter 10. april 1959 til 11,4 øre/kWh for hele leveringsåret 2021. Dette er en økning fra prisen for 2020,...

julekort
USS-nytt

Kjære LVK-venner.

Tradisjonen tro har LVK hatt et aktivt år på energipolitiske arena.

Den viktigste avklaring vi har fått i år var når regjeringen sa at den «ikke ville gå videre med...

Sider